Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÖRSJÖN, 627320149553 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-03-22 Stoppdatum 2003-03-22
Mängd (ton): 3,10 Kostnad totalt: 2632
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: