Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÖRSJÖN, 627320149553 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-03-22 Stoppdatum 2004-03-22
Mängd (ton): 3,11 Kostnad totalt: 2768
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,8
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: