Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Långsjön, 098166 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-06 Stoppdatum 2009-09-06
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: