Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÖRSJÖN, 627320149553 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-11-29 Stoppdatum 2005-11-29
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 1824
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,5
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: