Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÖRSJÖN, 627320149553 Budgetår: 2008
Startdatum: 2009-01-31 Stoppdatum 2009-01-31
Mängd (ton): 3,94 Kostnad totalt: 4492
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,5
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: