Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SMEDSJÖN, 627451149554 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-04-14 Stoppdatum 2002-04-14
Mängd (ton): 3,99 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,5
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: