Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SMEDSJÖN, 627451149554 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-03-22 Stoppdatum 2004-03-22
Mängd (ton): 4,04 Kostnad totalt: 3596
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,8
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: