Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SMEDSJÖN, 627451149554 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-04-02 Stoppdatum 2005-04-02
Mängd (ton): 3,80 Kostnad totalt: 3466
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,1
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: