Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SMEDSJÖN, 627451149554 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-04-14 Stoppdatum 2007-04-14
Mängd (ton): 4,00 Kostnad totalt: 4268
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: