Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SMEDSJÖN, 627451149554 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-11-22 Stoppdatum 2007-11-22
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 2134
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,2
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: