Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KLENEMÅLAGÖLEN, 627733149658 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-03-16 Stoppdatum 2010-03-16
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 2657
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,4
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: