Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Skärvsjö kdos, KD5022 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-04-05 Stoppdatum 2010-06-02
Mängd (ton): 41,45 Kostnad totalt: 21015
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Doserare
Kommentar: