Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 28KROKSJÖN 5, 0834NORDS004VM Budgetår: 2008
Startdatum: 2009-02-03 Stoppdatum 2009-02-03
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 2534
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Bulltofta Metod: Flyg
Kommentar: