Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 28KROKSJÖN 10, 0834NORDS007VM Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-12-28 Stoppdatum 2010-12-28
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 2763
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: