Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 28GRANEMÅLA 22, 0834NORDS016VM Budgetår: 2008
Startdatum: 2009-02-04 Stoppdatum 2009-02-04
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 3801
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Bulltofta Metod: Flyg
Kommentar: