Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 28KROKSJÖN 23, 0834NORDS017VM Budgetår: 2008
Startdatum: 2009-02-03 Stoppdatum 2009-02-03
Mängd (ton): 36,10 Kostnad totalt: 45739
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Bulltofta Metod: Flyg
Kommentar: