Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 28LILLSJÖN 2, 0834TRANS002VM Budgetår: 2008
Startdatum: 2009-02-04 Stoppdatum 2009-02-04
Mängd (ton): 32,20 Kostnad totalt: 40797
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Bulltofta Metod: Flyg
Kommentar: