Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÖRKEGÖL, 624653149911 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-12-19 Stoppdatum 2010-12-19
Mängd (ton): 11,09 Kostnad totalt: 14470
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,4
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: