Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Åleberg kdos, KD5001 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-01-01 Stoppdatum 2009-12-31
Mängd (ton): 182,04 Kostnad totalt: 125251
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,5
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Doserare
Kommentar: