Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Fruegölen, 098474 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-11-23 Stoppdatum 2009-11-23
Mängd (ton): 0,96 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: