Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ALSJÖSJÖN, 627808148918 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-01-01 Stoppdatum 1999-01-01
Mängd (ton): 4,55 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,1
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Fordon
Kommentar: