Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ALSJÖSJÖN, 627808148918 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-11-19 Stoppdatum 2007-11-19
Mängd (ton): 15,00 Kostnad totalt: 16005
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,2
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: