Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÖDRA KALVEN, 626039148130 Budgetår: 2008
Startdatum: 2009-02-01 Stoppdatum 2009-02-01
Mängd (ton): 3,03 Kostnad totalt: 3454
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,5
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: