Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HAMMARSJÖN, 626513147952 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-12-06 Stoppdatum 2009-12-06
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 2454
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,5
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: