Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LIDASJÖN, 626627147757 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-12-27 Stoppdatum 2010-12-27
Mängd (ton): 3,02 Kostnad totalt: 3786
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,4
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: