Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Stensjön, 098279 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-12-03 Stoppdatum 2009-12-03
Mängd (ton): 30,20 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: