Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÖRSJÖN, 627320149553 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-04-06 Stoppdatum 1995-04-06
Mängd (ton): 28,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Soda CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: