Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SMEDSJÖN, 627451149554 Budgetår: 1991
Startdatum: 1991-11-26 Stoppdatum 1991-11-26
Mängd (ton): 13,50 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: