Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SMEDSJÖN, 627451149554 Budgetår: 1993
Startdatum: 1993-01-15 Stoppdatum 1993-04-15
Mängd (ton): 2,60 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Soda CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: