Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Saxesjön, 101094 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-10 Stoppdatum 2001-09-10
Mängd (ton): 6,64 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: