Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ALSJÖSJÖN, 627808148918 Budgetår: 1983
Startdatum: 1983-05-25 Stoppdatum 1983-05-25
Mängd (ton): 63,20 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: