Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ALSJÖSJÖN, 627808148918 Budgetår: 1984
Startdatum: 1984-04-08 Stoppdatum 1984-04-08
Mängd (ton): 31,20 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkkross <3 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: