Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hermanssjö, 074152 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-15 Stoppdatum 2001-09-15
Mängd (ton): 15,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: