Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kramphultasjön, 101246 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-15 Stoppdatum 2010-10-15
Mängd (ton): 19,99 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: