Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bocksjön, 098325 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-11-17 Stoppdatum 2010-11-17
Mängd (ton): 15,66 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: