Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Sågmöllebacken, 12HelVieKO02 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-01-01 Stoppdatum 2010-12-31
Mängd (ton): 30,00 Kostnad totalt: 13333
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Doserare
Kommentar: