Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ned Århult, 12RönÅrhKO01 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-01-01 Stoppdatum 2009-12-31
Mängd (ton): 41,60 Kostnad totalt: 18639
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Doserare
Kommentar: