Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hårsjön, 12HelVieVåt05 Budgetår: 2008
Startdatum: 2009-03-02 Stoppdatum 2009-03-02
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 2326
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Bulltofta Metod: Flyg
Kommentar: