Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hårsjön, 12HelVieVåt05 Budgetår: 2006
Startdatum: 2007-01-16 Stoppdatum 2007-01-16
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 3192
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Bulltofta Metod: Flyg
Kommentar: