Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lillasjö, 12HelVieVåt17 Budgetår: 2010
Startdatum: 2011-02-13 Stoppdatum 2011-02-13
Mängd (ton): 5,93 Kostnad totalt: 7364
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Bulltofta Metod: Flyg
Kommentar: