Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kyrkmossedammen, 12RönFaxVåt02 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-02-01 Stoppdatum 2002-03-01
Mängd (ton): 21,90 Kostnad totalt: 21863
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: