Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kyrkmossedammen, 12RönFaxVåt02 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-01-01 Stoppdatum 2010-02-01
Mängd (ton): 22,80 Kostnad totalt: 33858
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: