Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kyrkmossedammen, 12RönFaxVåt02 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-02-20 Stoppdatum 2008-02-20
Mängd (ton): 22,30 Kostnad totalt: 26497
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: