Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kyrkmossedammen, 12RönFaxVåt02 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-01-20 Stoppdatum 2007-01-20
Mängd (ton): 22,00 Kostnad totalt: 31912
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: