Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kyrkmossedammen, 12RönFaxVåt02 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-03-15 Stoppdatum 2006-03-15
Mängd (ton): 22,50 Kostnad totalt: 23316
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: