Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kyrkmossedammen, 12RönFaxVåt02 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-02-19 Stoppdatum 2004-02-19
Mängd (ton): 19,90 Kostnad totalt: 18752
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: