Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kyrkmossedammen, 12RönFaxVåt03 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-01-01 Stoppdatum 2009-02-01
Mängd (ton): 8,00 Kostnad totalt: 10460
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: