Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Finnsjön, 098303 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-11-28 Stoppdatum 1999-11-28
Mängd (ton): 6,40 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: