Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Udryen, 12SkrVilMO03 Budgetår: 2008
Startdatum: 2009-02-26 Stoppdatum 2009-02-26
Mängd (ton): 7,00 Kostnad totalt: 8855
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: