Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ulkenesjön, 12HelBivMO02 Budgetår: 1990
Startdatum: 1990-02-18 Stoppdatum 1990-02-18
Mängd (ton): 9,00 Kostnad totalt: 7191
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: